Počet položek: 0 0,00 Kč

zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které od vás požadujeme a zpracováváme, jsou povinné. Dochází díky nim k vaší jednoznačné identifikaci a tím k možnosti uzavření smluv pro poskytování našich služeb v rámci prodeje, pronájmu a servisu strojů a nářadí, prodeje doplňkového zboží, a pro podání informací při vašem zájmu o naše služby.

Údaje, které poskytnete jsou jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu nebo číslo pasu (vždy jen jeden doklad, podle toho, který u sebe máte), e-mail. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem plnění smlouvních vztahů mezi námi uzavřených, k plnění našich právních povinností vůči autoritám daných platnou legislativou (daně, účtování), pro zajištění ochrany našich práv a zájmů, k uplatnění našich právních nároků v případě škodních údalostí a tam, kde jsme povinni vaše osobní údaje poskytnout příslušným orgánům a organizacím (dopravní přestupky a pod.) a to vždy v rozsahu dle platné legislativy.

Neposkytnutí povinně poskytovaných osobních údajů znemožní uzavření smlouvy, nebo zapříčiní neplatnost smlouvy a tím nemožnost plnění s případnými dalšími právními následky, které s neposkytnutím osobních údajů spojuje obecně závazná legislativa.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické i listinné podobě a jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou námi zpracovávány po dobu, po kterou stanoví obecně platná legislativa, včetně předpisů pro archivaci údajů.

Dle platné legislativy máte právo k vašim osobním údajům námi zpracovávaným požadovat přístup, naším sdělením, které údaje zpracováváme, za jakým účelem, komu jsou údaje zpřístupňovány, v jaké rozsahu, po jakou dobu jsou údaje ukládány a případně další skutečnosti. Máte právo požadovat opravu údajů, pokud jsou nesprávné, dále jejich výmaz v případě, že pominul důvod jejich zpracovávání. Máte právo žádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů, například máte-li pochybnost o oprávněnosti zpracovávání. Můžete vznést námitku proti zpracovávání. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat.

Firma je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údaju podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. viz. www.uoou.cz.